V krátkom texte je ukrytých 6 pravopisných chýb: Kto ich nájde?

Máme pre teba rýchly online diktát, v ktorom bude tvojou úlohou nájsť šesť pravopisných chýb. Učenie slovenčiny a hlavne jej gramatiky predsa nie je vôbec ľahké. Mnohí z nás preto musia vynaložiť veľa úsilia, aby si na základnej škole osvojili potrebné vedomosti. Ty si na tom ako? Myslíš si, že sa ti podarí nájsť všetkých šesť chýb?

Ako postupovať:

Nasledujúci diktát si pozorne prečítaj. Slovo, o ktorom si myslíš, že je chybné, označ. Jednoducho na neho iba klikni. Ak si skončil, daj skontrolovať, aby systém diktát vyhodnotil. Následne sa dozvieš, ako si obstál.