Spomeniete si na báseň Smrť Jánošíkova od Jána Bottu? Zoraďte jej verše do správneho poradia

smrť jánošíkova

Básnická skladba Smrť Jánošíkova, ktorej autorom je Ján Botto, potrápila v školských časoch zrejme nejedného z nás. Mnohí sme sa jej časti okrem čítania totiž museli učiť i naspamäť. Pamätáte si na ňu ešte? Vašou úlohou v nasledujúcej priraďovačke je umiestniť verše zo spomínanej básne do správneho poradia. Prosba redakcie Chcete sa nám za kvíz odmeniť? … Čítať viac