Moreplavci a objavitelia: Dokážete ich správne priradiť?

moreplavci a objavitelia priraďovačka

Pamätáte si na mená slávnych moreplavcov a objaviteľov, ktorí sa zaslúžili o prebádanie nových svetových území? Viete, kto ako prvý preukázateľne vystúpil na vrchol Mount Everestu, kto prvý navštívil Južný pól na Antarktíde alebo kto bol samozvaným kráľom Veľkonočného ostrova? Svojim výsledkom sa nám nezabudnite pochváliť v komentári na facebooku. Tešíme sa!