Vieš, čo sa patrí a čo nie? Vyskúšaj si test zo slušného správania

etiketa slušné správanie kvíz test online

Slušnosť je dôležitou súčasťou každej spoločnosti. Je to základný kameň, na ktorom stojí dobrý vzťah medzi ľuďmi. Slušné správanie znamená rešpektovať seba aj druhých, byť ohľaduplný a kultivovaný. Etiketa je súbor pravidiel a zvykov, ktoré sa používajú pri spoločenskom správaní. Môže sa týkať rôznych oblastí, ako napríklad spoločenských udalostí, pracovných stretnutí, stretnutí s vyššou spoločnosťou … Čítať viac