Poznáte názvy mesiacov v Češtine? Dokážte to v našej priraďovačke

české mesiace názvy kvíz online test

Ani ty si nevieš zapamätať osobité názvy českých mesiacov? Nie si jediný/á! Prečo je to tak? Zatiaľ čo slovenčina, podobne ako angličtina, nemčina, francúzština či ruština, čerpala pre pomenovanie mesiacov z názvoslovia latinského pôvodu, čeština si vybrala podobne ako poľština cestu autonómneho lokálneho názvoslovia. Svoje vedomosti z českého pomenovania mesiacov si môžeš vyskúšať v našej … Čítať viac