Čítali ste Bibliu? Dokážte to správnymi odpoveďami na 10 otázok

biblia kvíz test kresťanstvo

Biblia je zbierka obsahujúca knihy, ktoré kresťanstvo pokladá za sväté. Kresťania o Biblii veria, že obsahuje Bohom zjavené pravdy, a že je Bohom inšpirovanou normou života a viery. Ústrednou témou samotnej Biblie je Boh a Jeho vzťah k ľuďom, k celému ľudstvu a svetu. Ako sa v Biblii orientujete vy? Vyskúšajte sa v nasledujúcom kvíze. … Čítať viac