Má váš blízky narcistickú poruchu osobnosti? Zistíte to v našom TESTe

Má váš blízky narcistickú poruchu osobnosti? Akú veľkú by ste si oň mali robiť starosť? Náš nasledujúci test vás pomôže nasmerovať.

Pre človeka s narcistickou poruchou osobnosti je typický:

Pretrvávajúci pocit grandiozity (vo fantázii či správaní), potreba obdivu a nedostatok empatie, ktoré zvyčajne začínajú v ranej dospelosti a prejavujú sa v najrôznejších súvislostiach, tak ako je určené nasledujúcimi (piatimi či viac) príznakmi:

(1) velikášsky pocit vlastnej dôležitosti (preháňanie úspechu a talentu, očakávanie uznania vlastnej nadradenosti bez zodpovedajúcich úspechov),
(2) opájanie sa fantáziami o vlastnej úspešnosti, moci, brilantnosti, kráse či ideálnej láske,
(3) viera vo vlastnú jedinečnosť a zvláštnosť a v to, že môže byť pochopený výhradne výnimočnými ľuďmi, poprípade, že sa môže stretávať len s jedinečnými či vysokopostavenými ľuďmi alebo inštitúciami,
(4) potreba nadmerného obdivu,
(5) pocit oprávnenia, prehnané požiadavky a očakávania prednostného zaobchádzania či automatického súhlasu s vlastnými požiadavkami,
(6) zneužívanie druhých k vlastnému prospechu,
(7) nedostatok empatie, t.j. neochota alebo neschopnosť rozpoznať a vžiť sa do pocitov a potrieb druhých,
(8) arogantné, povýšené a domýšľavé postoje či správanie.

Má váš blízky narcistickú poruchu osobnosti? Zistíte to v nasledujúcom teste.

Tento kvíz nie je diagnostickým nástrojom. Je založený na jednoduchom zozname toho, ako v reálnom svete partneri, súrodenci, rodičia, deti a priatelia popisujú svojich komplikovaných blízkych.

Páčil sa vám test? Ak áno, podporte našu stránku taraniny.sk zdieľaním kvízu na facebooku. Ďakujeme za vašu podporu!