Nový typ diktátu! Zvládneš do textu správne doplniť i/í y/ý?

Ypsilony a takzvané mäkké i – nočná mora nejedného školáka. Najskôr sme ich nenávideli zrejme všetci, no postupom času si našli aj v našich životoch svoje miesto. Patríte k ľuďom, ktorí ich ovládajú dokonale? Dokážte to v našom nasledujúcom online diktáte nového typu.