Preskočiť na obsah
Home » Idete s dobou a vyznáte sa v rodovej problematike? Dokážte to v gender kvíze!

Idete s dobou a vyznáte sa v rodovej problematike? Dokážte to v gender kvíze!

Väčšina ľudí rozlišuje len dve pohlavia, a to buď mužské alebo ženské. Iní však tvrdia, že pohlaví je na svete omnoho viac. Napríklad taká britská verzia populárnej sociálnej siete Facebook ich rozlišuje až 71. A čo vy? Orientujete sa v tejto oblasti?

V kvíze je pre vás pripravených dokopy 10 otázok. Niektoré sú ľahšie, iné zas o dosť ťažšie. Správna odpoveď je vždy iba jedna. Koľko bodov sa vám podarí získať? Skúste a dajte nám vedieť v komentári na facebooku. Poďte na to!

Viac kvízov a zábavy nájdete TU

ŠTART

#1. Pod pojmom cross-dresser si predstavíte?

#2. Ktoré slovo označuje ľudí, ktorých rodová identita zodpovedá pohlaviu, ktoré im bolo určené pri narodení?

#3. Tí, ktorí cítia nesúlad medzi medzi psychickým a anatomickým pohlavím, bývajú označovaní slovom?

#4. Termínom transfóbia sú označované?

#5. Tí, ktorí odmietajú delenie na ženské a mužské pohlavie, sa nazývajú?

#6. Z hľadiska rodovej identity sa ako androgyn označuje osoba, ktorá?

#7. Pojem "genderfluidný/a", má označovať osobu, ktorá?

#8. Ako správne osloviť rodovo neutrálne osoby? V angličtine sa pre ne používa skratka?

#9. "Drag queen" je označenie?

#10. Jedinci s biologickou kombináciou mužských a ženských pohlavných orgánov sú označovaní termínom?

Dokončiť

Výsledky

-